Poznaj opinie na temat Starego Młyna :-)
Przyjedź do nas z całą klasą! Pakiet dla wycieczek szkolnych
Grupowo czy indywidualnie?
Muzeum w Starym Młynie na Szlaku Zabytków Techniki
Ziarno w Młynie
Gawędy o broni i zbroi-wystawa czasowa
Zobacz film promocyjny Starego Młyna!
Patronat nad Starym Młynem objął portal czasdzieci.pl
Zabawy dla najmłodszych - specjalna ścieżka zwiedzania dla dzieci od 4 do 8 lat
SAM ZMIEL ZBOŻE
Nagrody i wyróżnienia
Projekt pn. ”Muzeum Dawnych Rzemiosł w Starym Młynie w Żarkach” współfinansowany przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2007-2013.