Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

poczta@muzeumzarki.pl

690 070 772

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Rozmiar tekstu

A

A

A

Deklaracja dostępności Muzeum Dawnych Rzemiosł w Starym Młynie w Żarkach

Muzeum Dawnych Rzemiosł w Starym Młynie w Żarkach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.muzeumzarki.pl.

Muzeum  Dawnych Rzemiosł Stary Młyn w Żarkach

telefon: 690 070 772

e-mail: poczta@muzeumzarki.pl

adres korespondencyjny: ul. Ofiar Katynia 5, 42-310 Żarki

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2015-08-01. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2015-08-01

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niezgodność (niezgodności) lub wyłączenia wymieniono poniżej.

- brak możliwości wdrożenia zgodności z wymaganiami WCAG 2.1. AA w obecnej wersji serwisu;

- muzeum planuje utworzenie nowej wersji zgodnej z wymaganiami WCAG 2.1. AA w roku 2023;

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020.09.23. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Katarzyna Kulińska-Pluta
E-mail: katarzyna.pluta@umigzarki.pl
Telefon: 34 3148036 w. 40
Każdy ma prawo:

zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
Żądanie musi zawierać:

dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Gmina Żarki
Adres: ul. T. Kościuszki 15/17, 42 – 310 Żarki
E-mail: poczta@umigzarki.pl
Telefon:  34 314 80 36
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna budynków Muzeum Dawnych Rzemiosł w Starym Młynie w Żarkach.

Dostępność obiektu

Budynek ma strukturę piętrową. W muzeum jest dostępna winda.

Wejście do muzeum zlokalizowane jest od Ofiar Katynia. Do wejścia prowadzą utwardzone ścieżki przejezdne dla wózków.

Do drzwi prowadzi specjalny podjazd dla wózków.

Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy muzeum.

Kasa biletowa wraz ze sklepikiem muzealnym znajduje się w lewym narożniku pomieszczenia tuż za wejściem. Osobom z niepełnosprawnościami przysługuje bilet ulgowy. Aby go uzyskać osoba z niepełnosprawnością powinna posiadać dokument potwierdzający niepełnosprawność.

W podziemiach muzeum dostępna jest jedna toaleta dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Toalety oznaczone są tabliczkami. Zjazd windą.

Na teren muzeum można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Dostępność parkingu

Z tyłu budynku muzeum, w odległości 20 m, od wejścia znajduje się parking na jedno miejsca przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością. Z parkingu do budynku prowadzi utwardzona ścieżka. Wózek bez utrudnień wjedzie z miejsca parkingowego na podjazd prowadzący do budynku.

W odległości 30 m od wejścia do muzeum, po drugiej stronie ulicy (przy remizie OSP), znajduje się wybetonowany parking ogólnodostępny. Z parkingu do muzeum  prowadzi asfaltowa droga i utwardzone ścieżki.

W odległości 5 m od wejścia do muzeum znajduje się niezadaszony parking dla rowerów.

Budynek

Muzeum jest jedynym tego typu obiektem w kraju. Zrewitalizowany z wielką pieczołowitością młyn elektryczny pełni nowe funkcje. Uzyskał wyróżnienie w konkursie Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego. Doceniono racjonale podejście do wykorzystania dziedzictwa dla aktywizacji społeczności i stworzenia atrakcji o znaczeniu ponadlokalnym.

Film promujący STARY MŁYN

Nagrania audio

Logo serwisu.

Stary Młyn - Muzeum Dawnych Rzemiosł w Żarkach

Wyszukiwarka

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Formularz zgłoszenia