Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

poczta@muzeumzarki.pl

690 070 772

Aktualności

02.09. Zlot Ciągników i Samoróbek Jaroszów 2023

Filtrowanie aktualności

data od

data do

02.09. Zlot Ciągników i Samoróbek Jaroszów 2023

Rozmiar tekstu

A

A

A

Ser­decz­nie za­pra­sza­my w imie­niu or­ga­ni­za­to­rów w dniu 2 wrze­śnia 2023, godz. 15.00 na Zlot Cią­gni­ków i Sa­mo­ró­bek przy świe­tli­cy w Ja­ro­szo­wie. Wstęp Wolny.
W pro­gra­mie: kon­kur­sy dla wła­ści­cie­li po­jaz­dów. Ga­stro­no­mia: kieł­ba­sa z gril­la, cia­sta, po­pcorn, wata cu­kro­wa, na­po­je. Atrakcje dodatkowe dla widzów!
Pa­tro­nat: Bur­mistrz Mia­sta i Gminy Żarki Kle­mens Pod­lej­ski

Or­ga­ni­za­to­rzy: Miesz­kań­cy Ja­ro­szo­wa, Radna Rady Miej­skiej Jo­lan­ta Ci­choń, soł­tys Ja­ro­szo­wa Marcin Bielawski, soł­tys Su­li­szo­wic Da­riusz Ci­choń.

 

28

SIE

2023

263

razy

czytano

23/41

Muzeum Żarki

Najnowsze aktualności

Budynek

Muzeum jest jedynym tego typu obiektem w kraju. Zrewitalizowany z wielką pieczołowitością młyn elektryczny pełni nowe funkcje. Uzyskał wyróżnienie w konkursie Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego. Doceniono racjonale podejście do wykorzystania dziedzictwa dla aktywizacji społeczności i stworzenia atrakcji o znaczeniu ponadlokalnym.

Film promujący STARY MŁYN

Nagrania audio

Logo serwisu.

Stary Młyn - Muzeum Dawnych Rzemiosł w Żarkach

Wyszukiwarka

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:
Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Formularz zgłoszenia